Audit HW a SW

Přehled o aktuálním stavu hardware a software je nutným podkladem jak pro každodenní řešení provozních záležitostí, tak pro dlouhodobé plánování. Kvalitní evidence je i cenným zdrojem informací pro vedení organizace, zejména při plánování investic a stanovení ročních provozních nákladů na informační technologie.

Právě chybějící kvalitní evidence bývá zdrojem častých provozních problémů, chyb při účetní evidenci a nejasností při každoroční inventarizaci.
Důležitou věcí je i dodržování licenční politiky počítačových programů a možnost postihu za jejich neoprávněné využívání. V oblasti veřejné správy jsou navíc platná Pravidla, zásady a způsob zabezpečování kontroly užívání počítačových programů, schválená usnesením vlády č.624/2001.

Provedeme audit Vaší organizace a jako výsledek naší práce Vám předáme:

 

Pro oblast HW

 • soupis používaného hardware s uvedením důležitých parametrů (konfigurace, stáří,…)
 • výsledek kontroly oproti inventurnímu soupisu
 • mapu fyzického umístění všech HW prostředků

 

Pro oblast SW

 • soupis používaného software s uvedením počtu licencí
 • výsledek kontroly zakoupených licencí oproti skutečnému stavu včetně návrhu na uvedení do souladu,
 • výsledek kontroly oproti inventurnímu soupisu
 • mapu fyzického umístění
 • přehled o využívání instalovaného SW
 • přehled ročních nákladů na servis a údržbu software

 

Pro provoz informačního systému

 • evidenční listy pracovišť
 • přehled hospodaření v IT za poslední 3 roky
 • návrh pro optimalizaci SW
 • návrh pro optimalizaci HW
 • návrh opatření v inventarizaci IT majetku