Reference

Přehled našich referencí

Při plnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ve znění pozdějších předpisů) jsme doposud (konec roku 2019) spolupracovali s více jak 70 městy v ČR. Vytvářeli jsme předepsanou dokumentaci a zajišťovali získání atestu dlouhodobého řízení ISVS u akreditovaného atestačního střediska – pro mnohé již opakovaně. Našimi zákazníky jsou jak menší obce s pověřeným obecním úřadem, tak velká statutární města.

Při zavádění Obecného nařízení Evropského parlamentu o ochraně osobních údajů (GDPR) jsme pro naše zákazníky prováděli nejen zpracování úvodních analýz a dokumentací, ale spolupracovali jsme na úspěšném zavedení komplexního systému ochrany osobních údajů jak na úřadech samotných, tak v nejrůznějších zřizovaných organizacích. Tato spolupráce trvá i nadále, neboť často pro naše zákazníky zajišťujeme výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Zpracováváme i nejrůznější projektové dokumentace z oblasti ICT, například zadávací dokumentace pro veřejné zakázky, nebo žádosti o podporu z nejrůznějších dotačních programů.

Naši zákazníci