GDPR

Obecné nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost dne 25. května 2018. Tento právní předpis stanovuje správcům a zpracovatelům osobních údajů nové povinnosti, při jejichž plnění s vámi budeme rádi spolupracovat.

 

V čem Vám můžeme pomoci?

Provedeme vstupní analýzu

S vaší pomocí sestavíme záznamy o zpracování osobních údajů, které jste povinni vést. Vyhodnotíme, nakolik vaše organizace splňuje požadavky GDPR, navrhneme potřebná organizační a technická opatření a pomůžeme s jejich zavedením do každodenní praxe. V potřebném rozsahu proškolíme vaše zaměstnance v problematice zpracování osobních údajů.

 

Zajistíme výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Naše odborná způsobilost je dostatečná, abychom mohli plnit úkoly pověřence stanovené článkem 39 směrnice GDPR. Máme profesní kvality v oblasti ochrany osobních údajů a znalosti prostředí informačních technologií podložené dlouhodobou spoluprací s obecními a městskými úřady. Můžeme proto nabídnout výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů formou externí spolupráce jak pro města a obce, tak pro jejich zřizované organizace, pokud se na ně tato povinnost rovněž vztahuje (základní školy, mateřské školy, …).

  • Pomůžeme se zpracováním nových a aktualizaci stávajících interních směrnic, pracovních náplní a dalších důležitých dokumentů,
  • připravíme vás na žádosti občanů o informace s nakládání s osobními údaji,
  • dáme doporučení pro uzavírání smluv, získávání souhlasů subjektů údajů a nakládání s nimi,
  • budeme vaším styčným bodem s kontrolním orgánem – Úřadem na ochranu osobních údajů,
  • poskytneme potřebné informace, poradenství a součinnost…