Audit webu

Pro webové stránky veřejné správy stanovuje legislativa některé povinnosti ohledně obsahu a formy zveřejňování informací.

 

Co musí webové stránky měst a obcí splňovat?

  • Zákonem č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím, je předepsán okruh informací, které musí být zveřejněny
  • Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje povinnost zveřejňovat informace související s výkonem veřejné správy tak, aby se s jejich obsahem mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením (web musí splňovat pravidla přístupnosti)

 

Co je to přístupný web?

Přístupné webové stránky jsou takové stránky, které může návštěvník se zdravotním postižením schopen efektivně používat. Jedná se především o zrakově postižené osoby. Ačkoliv přístupnost ovlivňuje více faktorů, technické zpracování webu je mimořádně důležité. Je třeba dbát například na dostatečný kontrast a sémantiku kódu stránek. Veřejná správa v ČR  má formu zveřejňování informací předepsánu vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

 

Co získáte auditem Vašeho webu

  • Projdeme internetové stránky Vašeho úřadu a zkontrolujeme, zda obsahují veškeré povinné informace.
  • Otestujeme Váš web z pohledu přístupnosti pro handikapované uživatele.
  • Vypracujeme seznam nedostatků a poradíme, jak je odstranit.