Geografické IS

Prakticky vše lze graficky znázornit v mapě.

Naše společnost má bohaté zkušenosti s budováním geografických informačních systémů. Zvláště pak v oblasti veřejné správy. Známe Vaše potřeby a víme jakými vhodnými ICT prostředky podpořit výkon Vaší každodenní agendy.

Zpracujeme existující geografická data, popřípadě vytvoříme data nová a vybudujeme smysluplný a užitečný informační systém, který Vám poskytne potřebné informace o městském majetku, mobiliáři, veřejném osvětlení, inženýrských sítích či územním plánování. Vše za rozumných finančních podmínek a v přijatelných termínech. Informace potřebné pro rozhodování pak můžete mít přímo ve svém počítači, nebo je můžete zpřístupnit ostatním uživatelům prostřednictvím Internetu.

Pasporty

Pasport můžeme definovat jako soubor informací k určitému tématu, zachycující aktuální stav v určitém území, doplněný o nejrůznější popisná data.

Pro naše zákazníky vytváříme především pasporty komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení či nemovitého majetku. Nabízíme i zpracování řady dalších pasportů, například památkových objektů, hřbitovů, volebních okrsků, sportovišť či cyklostezek. Naše nabídka je opravdu široká a dokáže pokrýt nejrůznější potřeby našich zákazníků.

Pasportizace – více informací…

Tvorba a správa geografických dat

Zabýváme se zpracováním územně analytických podkladů ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Naše činnost je komplexní, od prvotního sběru dat v terénu až po vyhotovení finálních papírových či digitálních výstupů.

Vytváříme nejrůznější účelové mapy, určené pro majetkovou evidenci, projekční činnosti, nebo pro následnou propagační činnost.

Správa geografických dat – více informací…

SW řešení pro GIS

Pro prezentaci geografických dat nabízíme ucelenou škálu softwarových prostředků určených pro nejrůznější technologická prostředí. Doporučíme Vám software v přijatelných cenových relacích a vyhovující Vašim požadavkům.

Nabízíme produkty od nejjednodušších desktopových prohlížeček geografických dat přes kvalitní desktopy až po geoportály s různou uživatelskou úrovní dle požadavků zákazníka.

Software pro GIS – více informací…