Atestace ISVS

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (ve znění pozdějších předpisů) stanovuje pro orgány veřejné správy povinnost vytvářet informační koncepci,  uplatňovat ji v praxi a vyhodnocovat její dodržování. Splnění této povinnosti pak prokazují v atestačním řízení. Výsledkem řízení je vydání Atestu dlouhodobého řízení ISVS. Atest orgánu veřejné moci vydá akreditované atestační středisko.

Získání atestu dlouhodobého řízení je v oblasti samosprávy povinné pro úřady druhého a třetího typu. Úřady prvního typu, vykonávající přenesenou působnost pouze v základním rozsahu jsou rovněž povinny vytvářet informační koncepci, jsou ale zproštěny povinnosti absolvovat atestační řízení.

 

Co to v praxi znamená?

Města a obce provozují nejrůznější informační systémy a agendy. Ty agendy a systémy, které splňují definiční znaky ISVS stanovené zákonem o ISVS podléhají “zvláštnímu režimu” a je nutno pro ně vydat informační koncepci. Její podobu stanovuje Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy.

 

V čem Vám můžeme pomoci?

Vytvoříme pro Vás informační koncepci

Vypracujeme pro Vás informační koncepci v souladu s Vyhláškou č. 529/2006 Sb. Vzhledem k našim dlouhodobým zkušenostem celý proces proběhne bez komplikací a s Vaší minimální účastí.

 

Máte vlastní dokumentaci ISVS a Vašemu atestu vyprší platnost?

Provedeme aktualizaci Vaší dokumentace a pomůžeme Vám vypracovat povinné zprávy o jejím vyhodnocování.

 

Zajistíme vydání Atestu dlouhodobého řízení

Zprostředkujeme pro Vás veškerou komunikaci s akreditovaným atestačním střediskem od zahájení atestačního řízení až po vydání atestu. Získáte tak záruku, že po dobu platnosti atestu (obvykle pět let) budou Vaše systémy provozovány v souladu s legislativou.