Tvorba a správa dat

Základem každého geografického informačního systému jsou data. Obvyklým problémem, se kterým se musí organizace při budování takového systému vypořádat je buď jejich úplná absence, nebo jejich neaktuálnost. Pokud nějaká data existují, obvykle jsou k dispozici jen v papírové formě, která od doby svého vzniku nebyla aktualizována.

Převod dat z papírové do digitální formy je jedna ze služeb, které zákazníkům nabízíme. Díky našim zkušenostem dokážeme převést Vaše stávající mapové podklady do elektronické formy tak, aby mohly být dále efektivně využívány a udržovány v aktuálním stavu. Organizace zpravidla nejsou na tuto činnost personálně a softwarově vybaveny, je proto efektivnější a rychlejší nechat ji provést specializovaným dodavatelem.

Pro naše zákazníky provádíme tvorbu a správu dat v obecně užívaných oblastech. Vytváříme pasporty komunikací, dopravního značení, obecního nemovitého majetku a jiné. Další naší činností pak je tvorba územně plánovací dokumentace a územně analytických podkladů.

Věnujeme se však i méně technickým oblastem jako jsou nejrůznější mapy turistických tras, cyklotras, atd.

Pokud plánujete pro Vaši obec vytvořit jakoukoliv účelovou mapu, obraťte se na nás pro nezávaznou konzultaci Vašeho problému. Budeme se Vám věnovat s plným osobním nasazením.
Pro pohodlnou práci s geografickými daty v digitální formě Vám dodáme vhodné softwarové vybavení. Naše nabídka software pro GIS je různorodá, což nám umožňuje nabídnout skutečně to, co potřebujete.